Morpheus LOGO


      

DISCLAIMER

Informatie over de inhoud van deze website: Voor alle duidelijkheid wijst de
Vereniging van Slaapvoorlichters, hierna te noemen de Slaapvoorlichters, ten aanzien van de website www.slaapvoorlichters.nl en www.sleependream.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Vereniging van Slaapvoorlichters. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Slaapvoorlichters. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Slaapvoorlichters met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Slaapvoorlichters behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel de Slaapvoorlichters alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn de Slaapvoorlichters niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Slaapvoorlichters, welke geen eigendom zijn van de Slaapvoorlichters, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Slaapvoorlichters. Hoewel de Slaapvoorlichters uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van website die niet door de Slaapvoorlichters worden onderhouden wordt afgewezen.
 
De Slaapvoorlichters sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


 

Folder Sleependream Boxsprings
     Vereniging van Slaapvoorlichters, Postbus 762, 3700 AT Zeist E info@slaapvoorlichters.nl KvK-40481969                      |     Disclaimer     |    Copyright 2017 / 2018
Google Optimalisatie en Zoekmachine Optimalisatie door ZON MULTIMEDIA